Pilih Tukang Harian atau Borongan?

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran sebuah proses pelaksanaan